دومین کارگاه آموزشی سال 96-97

به نام حضرت دوست

دومین کارگاه آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه دوره دوم بردسکن بعدازظهر امروز سه شنبه 28/9/1396در دبیرستان شهید غفوری برگزار شد.

در این جلسه درباره ی کتاب های نو نگاشت پایه ی یازدهم بحث و تبادل نظر شد.

همچنین بارم بندی جدید کتب نو نگاشت فارسی و نگارش و علوم و فنون در اختیار همکاران قرار گرفت.


منبع این نوشته : منبع
کارگاه آموزشی ,دومین کارگاه ,دومین کارگاه آموزشی